Funda in Business Vastgoed Cert Gecertificeerd Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

Maatschappelijkvastgoed koop De Zwaai 2 Zwartemeer

Verkocht: Maatschappelijkvastgoed te koop De Zwaai 2 , 7894DJ Zwartemeer

VIA VERKOOP BIJ INSCHRIJVING WORDT TE KOOP AANGEBODEN:

BEZICHTIGING UITSLUITEND OP AFSPRAAK KIJKDAGEN:

- 17 november 2021 - 19 november 2021

De Gemeente Emmen biedt te koop aan:

Voormalig CBS De Praom te Zwartemeer. LOCATIE: Het kanaaldorp Zwartemeer ontstond in de tweede helft van de 19e eeuw op initiatief van Duitse katholieke boeren die bij het Zwarte Meer boekweitteelt bedreven. Door de komst van de Verlengde Hoogeveensche Vaart schoof het dorp naar het noorden op. Het Zwarte Meer kwam later droog te liggen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog is het dorp ongeveer iedere 20 jaar uitgebreid met enkele nieuwbouwwijken. Het dorp heeft thans ca. 3.025 inwoners. Zwartemeer maakt onderdeel uit van de Gemeente Emmen. De gemeente Emmen is een groene, vriendelijke en energieke regio. De gemeente met ca. 107.000 inwoners heeft een stedelijke kern en is omringd met wijken en dorpen. Elk met hun eigen karakter. De natuur en WILDLANDS Adventure Zoo Emmen zijn onlosmakelijk met Emmen verbonden. Emmen is de op 1 na groenste gemeente van Nederland met zelfs in het centrum een bos. De school ligt midden in een woonwijk aan een opvallende kruising van wegen. Belendende percelen zijn in gebruik als woonhuizen.

KORTE HISTORIE:

Het expressief vormgegeven schoolgebouw van de Hengelose architecten C.J. Leijh en J. van Kempen werd november 1987 geopend. Het gebouw met drie groepsruimten en een speellokaal, heeft een herkenbare plattegrond. Opmerkelijk is de "verdieping" in de lokalen. Tot en met de zomer van 2019 is de school als Christelijke basisschool De Praom in gebruik geweest. Door terugloop van het aantal leerlingen is de school gesloten.

KADASTRAAL:

Gemeente Emmen, sectie M, nummers 1055 en 1845. Respectievelijk groot : 1.701m² en 261m² Gezamenlijk grootte : circa 1.962m² Eigendomssituatie : volle eigendom

BOUWJAAR:

1987.

OPPERVLAKTE/INDELING:

Begane grond : Indeling : entree, speellokaal, gemeenschappelijke ruimte, 4 klaslokalen, toiletten, leerkrachtenkamers Oppervlakte : circa 420m² BVO. Eerste verdieping : Indeling : bergruimten, zolder, cv-ruimte Oppervlakte : circa 105m² BVO.

OPLEVERING/AFWERKSTAAT:

Het object is bij overdracht voorzien van het huidige opleveringsniveau in de staat waarin – en hoe en waar – het zich bevindt. Dat wil zeggen voorzien van de huidige installaties, verlichting, indeling, vloer-, wand- en plafondafwerking. Onder andere voorzien van: - cv-ketel Remeha Quinta Pro 90 (bj. 2011); - verwarming middels radiatoren; - alarminstallatie; - toiletten; - mindervaliden toilet; - kunststof kozijnen met geïsoleerde beglazing.

BESTEMMING:

Het object valt onder het vigerende bestemmingsplan "Zwartemeer". Het object is bestemd als: "Maatschappelijk – Onderwijs". De voor "Maatschappelijk – Onderwijs" aangewezen gronden zijn bestemd voor: a) basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, brede school; met bijbehorende: b) andere bouwwerken; c) horeca-1 ten dienste van de bestemming; d) sport- en speelgelegenheden; e) toegangswegen, in- en uitritten; f) parkeervoorzieningen; g) groenvoorzieningen; h) nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

TRANSFORMATIERICHTING:

Vanuit het oogpunt van de Gemeente Emmen is het object geschikt voor huisvesting van maximaal 5 appartementen voor senioren en/of bijzondere doelgroep (begeleid wonen/zorg gerelateerd) in de huursector. De Gemeente Emmen is bereid mee te werken aan een bestemmingswijziging naar woondoeleinden. Er zijn maximaal 5 woon-éénheden mogelijk. Het object dient getransformeerd te worden, sloop is derhalve niet van toepassing. Koper dient bij een transformatie rekening te houden met een ruimtelijke procedure om afwijking van de vigerende bestemming mogelijk te maken. Onderzoekskosten en leges zijn voor rekening van koper. Eventuele kosten ten behoeve van de (her-) inrichtingskosten van het openbaar gebied zijn eveneens voor rekening van koper

AANVAARDING:

In overleg, doch uiterlijk 2 maanden na gunning.

VRAAGPRIJS:

€ 195.000,= k.k.

KIJKDAGEN:

- 17 november 2021 - 19 november 2021 Bezichtigingen uitsluitend mogelijk op afspraak.

SLUITING INSCHRIJFTERMIJN:

Biedingsformulier inclusief bijlagen dient uiterlijk vóór vrijdag 3 december 2021 om 12.00 uur in het bezit te zijn van Groenewold Bedrijfsmakelaars.

GUNNING:

Gunning vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van het College van B&W. Naast het bod wordt ook het voorgenomen gebruik en kwaliteit van het plan meegewogen in de gunning door verkoper.

VERKOOPINFO:

Groenewold Bedrijfsmakelaars Westerbracht 16 7821 CH EMMEN Tel.nr.: 0591 - 645778 Email: richard@groenewoldbog.nl

Kenmerken De Zwaai 2

Soort
Maatschappelijkvastgoed
Bouw
Bestaand
Status
Verkocht
Transactie
Koop
Prijs
€ 195.000 koop
Oppervlak
525 m2

 

Contact opnemen

De Zwaai 2 op de kaart

 

De Zwaai 2 in beeld